Prijzen en kosten

Blog week 28, 2019

Prijzen en kosten,

De prijzen van bloemen en planten zijn erg volatiel geworden. Volgens economen een logisch gevolg in een veranderende markt. De afgelopen weken waren zowel bloemen als planten ver onder de kostprijs te verkrijgen. Ondanks dat er afgelopen dagen een behoorlijke verbetering heeft plaats gevonden.
Bij kwekers is het van belang om een kostprijs+ te krijgen. Dit wordt nog gedaan door de gerealiseerde kosten van alle tastbare en zichtbare kosten. De “true price”wordt (nog) niet berekent maar het is een maatstaf om een bedrijf vandaag de dag staande te houden. Echter is er dan ook “ de marktprijs” . Deze prijs komt veelal tot stand door de veilingprijzen.
Tussen de kweker en de consument zit (vaak) een buffer van handel. Ook hier worden kosten en marges toegevoegd. De kosten en marges in deze buffer zijn niet altijd even transparant en kunnen ontstaan door verschillende lagen in een organisatie. De inkoop heeft zijn deel en de verkoop het zijne. En wat zijn de kosten van de overhead? Of er zijn ongevallen in een bedrijf. Ook als er geld uit het bedrijf verdwijnt kan dit een behoorlijke extra kostenpost.
Vervolgens zijn er transportkosten. Hoe wordt dit geregeld?! Wordt er in grote of kleine volumes geleverd?! Een behoorlijke post kan de derving zijn. Zodra er een voorraad is dan zijn er kosten van wast.
Nu kan je als verkopende partij denken dat je vraag gestuurd gaat verkopen. Diverse partijen pretenderen dit te doen. Er wordt gekeken naar wat er vorig jaar verkocht is en gaan dit aanbieden voor het volgende seizoen. Er worden partijen gereserveerd bij de kwekers. Echter valt de verkoop tegen is het aan de kweker om dit op te lossen en verschijnen producten op de klok. De varkenscyclus kom je met grote regelmaat tegen. Uiteindelijk wordt er veelal achter de markt aan gehobbeld. Een andere manier van werken is aanbodsgedreven inkopen. Je koopt wat er is. In veel gevallen kan je dan veel partijen onder de kostprijs inkopen.
Nu hebben we een periode achter de rug dat er zo links en rechts weer wat buffers opgebouwd zijn maar die kunnen snel verdwijnen. Winst verdelen is niet zo moeilijk maar als er verlies genomen moet worden is het een ander verhaal. De huidige situatie is dusdanig complex dat je alleen optimaal kunt inkopen met een totaal overzicht van de markt. De verschillende veilingen, de verschillende kwekers, de verschillende landen etc. etc. Heb je alle producten te kopen is dat best veel.
We hebben in Nederland mooie kwekerijen waarbij het steeds lastiger wordt om de continuïteit te waarborgen. In de keten is veroudering aan de orde. De sector is niet altijd even sexy voor jongeren om in te gaan werken. Het duurt niet lang of we worden gedwongen om anders te gaan werken en prijzen op een andere manier te gaan bepalen.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>